Witaj!

ICCRS_Komunikat_291

E-mail Print PDF

Wydanie 291 18 luty 2016

Info-list Europejskiej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (Euccril)

W tym wydaniu:W Europie jest wiele takich inicjatyw jak tworzenie domów modlitwy. Odnowa wydała broszurę o kwestiach pastoralnych, na które musi zwrócić uwagę grupa prowadząca domy modlitwy przy ich zakładaniu w swoim regionie.

Dom Modlitwy (MK 11,17)

Inicjatywy modlitewne i Domy Modlitwy

NSC (Narodowa Komisja Posługi) Niemieckiej Odnowy Charyzmatycznej wydała pismo dla szukających nowych możliwości, żeby dziś pomagać i wspierać modlitwę - w grupach modlitewnych lub inicjatywach modlitewnych, także w zakładaniu Domów Modlitwy. Pismo to oferuje inspirację i znajomość tradycji Kościoła. Na prośbę ICCRS ta broszura została przetłumaczona na j. angielski.

Odnowa Charyzmatyczna od samego początku była wspólnotą modlitewną: nowe zamiłowanie do modlitwy, zarówno osobistej jak wspólnotowej, rozwijało się. W rodzinach, grupach modlitewnych i wspólnotach bogactwo i różnorodność modlitwy została na nowo odkryta.

W ostatnich latach Odnowa Charyzmatyczna została na nowo 'wyposażona' w bardzo starą tradycję, tradycję modlitwy nieustannej. Na całym świecie, w różnych miejscach, posiadając bardzo różną przeszłość, wyrosły domy modlitwy, z modlitwą przez całą dobę, każdego dnia tygodnia, otwarte dzień i noc, 24/7, żeby uwielbiać i oddawać chwałę, żeby składać dziękczynienie i modlić się wstawienniczo.

Domy modlitwy z modlitwą nieustanną to wymagający program. Stosując sie do fragmentu Łk 14, 28-30: Trzeba usiąść i rozważyć. Czy są wystarczające środki do projektu? To znaczy: Czy jest wystarczające doświadczenie duchowe i znajomość w tym zakresie, wystarczające 'zasoby ludzkie'? Duch Boży zawsze daje w nadmiarze, bez wątpienia, ale: Czy możemy spełnić nasze zamierzenia i jak?

Jak zdobyć broszurę

Jest ona dostępna za 3 Euro + opłaty pocztowe na www.erneuerung.de .

Można ją zobaczyć i pobrać z: http://erneuerung.de/index.php/cede-download/category/7-theologisches#

 

Christof Hemberger

Przewodniczący ESCI (Europejska Podkomisja ICCRS)

 

 

Tłum. AS "Łamanie Chleba"