Witaj!

ICCRS_Komunikat_294

E-mail Print PDF

Wydanie 294 30 marca 2016

Info-list Europejskiej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (Euccril)

W tym wydaniu: Jak czytać Pismo Św.? Duch Święty da nam ucho ucznia jeśli jesteśmy gotowi, żeby słuchać. Poniżej streszczenie warsztatów Dona Schwagera z Europejskiej Katolickiej Konferencji Charyzmatycznej z Warszawy, październik 2016, o słuchaniu Słowa Bożego.

Słuchanie Słowa Bożego w Szkole Ducha Świętego

Charyzmatyczne i Biblijne Podejście do Duchowego Czytania Pisma Św.

Pan Jezus zaprasza nas do spotkania z Nim na codziennym czytaniu Pisma Św. Poprzez dar i działanie Ducha Św. On otwiera nasze uszy, abyśmy słyszeli Jego głos i rozpoznawali Jego obecność, gdyż On mówi do nas przez Swoje słowo.

Św. Augustyn z Hippony (354-430 AD), napisał: "Pismo św. jest w rzeczywistości, w jakimkolwiek wybranym fragmencie, śpiewem Chrystusa, pod warunkiem że mamy uszy zdolne rozpoznać jej melodię. Pan otwarł umysły Apostołów, aby rozumieli Pisma. Naszą modlitwą jest również prośba o otwarcie naszych umysłów.

Pan otwiera dla nas Pisma

Pan chce, abyśmy podeszli do Pisma Św. nie jak do zwykłego słowa z przeszłości, ale jak do Słowa od Boga, które jest adresowane do nas dzisiaj. Św. Hieronim, ojciec Kościoła we wczesnych wiekach (347-420 AD), który pałał namiętną miłością do Biblii, napisał że czytać Pismo Św. to rozmawiać z Bogiem.

"Czytasz [Pismo św.]? Nie. Twój narzeczony rozmawia z tobą. Osoba, z którą jesteś zaręczony, kto jest zjednoczony z tobą, to Chrystus. On odrywa cię z samotności na pustyni i przyprowadza cię do Swego domu, mówiąc do ciebie " Wstąp do radości twego Pana"... "Jak ktoś mógłby żyć bez znajomości Pisma św., przez które uczy się poznawać samego Chrystusa, który jest życiem wierzących?"

Jezus powiedział Swoim uczniom: "Powiedziałem wam to, dopóki jeszcze przebywam wśród was. A Pocieszyciel, Duch Św. , którego Ojciec ześle wam w imię moje, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co tylko wam powiedziałem." (J 14, 25-26). Pismo św. pozostanie martwym listem dopóki nie pozwolimy Duchowi Św. otworzyć naszych uszu i uczynić łagodnymi nasze serca, żeby otrzymać Jego słowo z łagodnością i zaufaniem. O. Raniero Cantalamessa pisze: Czytanie Pisma św. bez Ducha Świętego byłoby jak otwieranie książki po ciemku" (Tajemnica Słowa Bożego).

Formacyjne podejście do czytania Pisma Św. z Duchem Św.

Jak możemy czytać Pismo św. z pomocą i prowadzeniem przez Ducha Św.? Duch Św. da nam ucho ucznia jeśli będziemy gotowi słuchać i będziemy mieli chęć do nauki. "Każdego ranka pobudza me ucho, abym mógł słuchać tak, jak słucha uczeń. Pan i Bóg otworzył mi uszy, a ja wcale się temu nie sprzeciwiłem" (Iz 50, 4-5).

Są dwa całkiem różne sposoby czytania Pisma św.: informacyjne czytanie i formacyjne czytanie. Generalnie chcemy posiąść umiejętność czytania informacyjnego. Podchodzimy do jego tekstu mając umysł analityczny i krytyczny tak, aby wyrobić sobie własne zdanie i osąd na jego temat. W podejściu formacyjnym do czytania Pisma św. pozwalamy, aby to tekst posiadł nas po to, abyśmy mogli wzrastać w rozumieniu umysłu, serca Boga i Jego planów względem nas wyjawiony nam w Jego słowie. Czytanie formacyjne wymaga podejścia pokornego, w oderwaniu od innych rzeczy i kochającego, które jest otwarte na tajemnicę Boga.

Jezus daje nam wielką obietnicę: "Jeśli wytrwacie w mojej nauce, okażecie sie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8, 31-32).

Don Schwager

Autor DailyScripture.net

Prezentację Power Point z tych warsztatów jako 0411uk (pdf i ppt) znajdziecie na www.stucom.nl.

 

Tłum. AS "Łamanie Chleba"