Witaj!

Pismo do wspólnot - wrzesień 2018

E-mail Print PDF

A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy,
do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.
I bądźcie wdzięczni!

Kol 3,15

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani Bracia i Siostry!

Z wdzięcznością w nowym roku formacyjnym pragniemy się spotykać, by budować jedność i otwierać się na pokój Chrystusowy w mocy Ducha Świętego. We wrześniu dane nam było świętować 10-lecie istnienia wspólnoty Łamanie chleba w Krotoszynie. Teraz zapraszamy wszystkich związanych z Odnową w Duchu Świętym oraz sympatyków na Dzień Jedności, który odbędzie się w parafii św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie 20 października 2018 r. pod hasłem I dał się słyszeć z nieba szum. Powrót do źródła… Podajemy orientacyjny program, przypominając, że każdy z punktów jest ważny i pomaga nam tworzyć wspólnotę. Prosimy więc o zarezerwowanie odpowiedniego czasu.

10.00 – Przywitanie, dziękczynienie, modlitwa (kościół)
10.30 – I konferencja i modlitwa (kościół)
11.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół)
12.30 – Obiad (dom parafialny)
14.45 – II konferencja + Koronka do Miłosierdzia Bożego (dom parafialny)
15.30 – Spotkanie w grupach (dom parafialny)
17.00 – Kolacja (dom parafialny)
18.00 – Nieszpory (kościół)
18.30 – Msza Święta (kościół)
19.30 – 21.00 Koncert uwielbienia prowadzony przez zespół WOW z Ostrowa (kościół)

Zachęćmy do uczestnictwa w spotkaniu kapłanów, szczególnie opiekunów naszych wspólnot.

Cieszymy się, że z naszym nowym koordynatorem – Księdzem Michałem Włodarskim w kilkanaście osób mogliśmy uczestniczyć w rekolekcjach w Mokrzeszowie. Dziękujemy za gościnę diecezji świdnickiej.

W nowym roku duszpasterskim proponujemy formację roczną we wspólnotach na temat „Życie w Duchu Świętym”. Raz w miesiącu od września w ramach swoich spotkań cotygodniowych każda wspólnota powinna podjąć rozważanie z Katechizmu Kościoła Katolickiego wg przesłanej liderom tematyki. Chodzi o to, by z owym tematem była związana modlitwa na początku i na końcu, czytanie fragmentów KKK, konferencja wygłoszona przez kapłana – opiekuna (lub kogoś wyznaczonego przez kapłana i lidera, ewentualnie zaproszonych gości), a następnie dzielenie w stałych grupkach. Dobrze, by każda wspólnota wypracowała zadanie domowe na dany miesiąc dla uczestników spotkań.

Zachęcamy do organizowania i uczestnictwa w Gwiaździstych Procesjach Różańcowych 6 października w naszej diecezji. Zapraszamy chętnych do włączenia się w tę modlitwie w Ostrowie – zaczniemy o g. 15 w parafii św. Rodziny, a skończymy ok. g. 18 w parafii Najświętszego Zbawiciela. 7 października natomiast odbędzie się kolejne Spotkanie z Ojcem w Kaliszu w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego (jezuici) w godzinach 18-21.

8 grudnia zapraszamy wszystkich liderów i członków diecezjalnej rady odpowiedzialnych na dzień skupienia do Sadowia w godzinach 9:00 – 17:00 na temat Odkrywanie działania Ducha Świętego w moim życiu. Obecność obowiązkowa.

Myślimy już o weekendowych rekolekcjach zimowych dla członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji w Sadowiu w lutym, dlatego jak w poprzednich latach we wspólnotach należy rozeznać tematykę i przesłać propozycje do diecezjalnego zespołu koordynatorów do 20.11.2018 r. Jednocześnie prosimy odpowiedzialnych o zorientowanie się, ilu byłoby chętnych na te dni skupienia.

Przypominamy również, że w I czwartki miesiąca można włączyć się w modlitwę za Odnowę w Duchu Świętym Diecezji Kaliskiej przez post i godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu.

Wszystkich członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym zachęcamy do modlitwy za te inicjatywy oraz za wszystkie dzieła podejmowane przez Kościół Diecezji Kaliskiej (szczególnie w czwartki).

Niech Was oświeca i prowadzi Duch Święty!

 

Diecezjalny Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym