Witaj!

Pismo do wspólnot - luty 2019

E-mail Print PDF

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.”

J 17, 20-21

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani Bracia i Siostry!

W Wielkim Poście pragniemy, by Duch Święty pomagał nam odkrywać moc jedności i ewangelizacji, szczególnie w kontekście młodzieży. Dlatego pragniemy się spotkać jako liderzy, animatorzy, przygotowujący się do podjęcia różnych odpowiedzialności we wspólnotach oraz wszyscy, którym zależy na młodych, w parafii św. Marcina w Kępnie 23 marca 2019 r. Podajemy orientacyjny program, przypominając, że każdy z punktów jest ważny i pomaga nam tworzyć wspólnotę.

10:00 – Eucharystia z nauką (kościół)
11:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół)
11:45 – sprawy organizacyjne przy kawie i herbacie
12:45 – konferencja „Młodzi w Kościele i Odnowie” - Artur Skowron
13:15 – dzielenie
14:30 – modlitwa uwielbienia
ok. 15:00 – zakończenie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich odpowiedzialnych i kapłanów – opiekunów wspólnot.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia naszych rekolekcji zimowych w Sadowiu, w szczególny sposób Księdzu Dariuszowi Kulińskiemu jako prowadzącemu. Dziękujemy też wszystkim, którzy kontynuują modlitwę i post za Odnowę w naszej diecezji w I czwartki miesiąca.

Zaproszenia na spotkanie liderów i animatorów w ramach Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie (czwartek g. 15 – piątek cały dzień: 16-17.05.19.) będą przydzielane dla wspólnot naszej diecezji na spotkaniu w Kępnie. Prosimy, by pamiętać, że wszystkie zgłoszenia i wpłaty będą musiały być wysłane razem, dlatego liderzy powinni przyjechać z danymi osób zainteresowanych oraz opłatami. Szczegóły na spotkaniu.

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego będziemy proponować czuwanie diecezjalne we współpracy z SNE i Kościołem Domowym po południu w Ostrowie w parafii Św. Rodziny. Myślimy też nad propozycją rekolekcji letnich. Bardzo prosimy o modlitwę w tej intencji, ponieważ sprawy się komplikują. Mamy nadzieję, że szczegóły będziemy mogli przekazać w Kępnie.

Kościół Domowy zaprasza nas do współpracy przy organizacji rekolekcji ewangelizacyjnych w Ostrowie w parafii Ducha Świętego. Wszystkich, którzy mogą i chcą posługiwać modlitwą wstawienniczą 20.03.19 r. od g. 17:00 do ok. 22:00 (o g. 18 parafialna Eucharystia), prosimy, by zgłosili się do liderów, którzy przekażą listy świeckiemu koordynatorowi do 10.03.19 r.

Od 27.02.19 r. chcemy organizować w Ostrowie w parafii Najświętszego Zbawiciela diakonię modlitwy wstawienniczej, która będzie się spotykać regularnie w ostatnią środę miesiąca. Rozpoczynać zawsze będziemy Mszą Świętą parafialną o g. 18:00, następnie przejdziemy do salki. Prosimy liderów, zwłaszcza ostrowskich wspólnot, o rozeznanie, kto mógłby posługiwać, i przekazanie informacji świeckiemu koordynatorowi.

Już informujemy (by zarezerwować sobie czas), że wspólnota Arka z Koźmina zaprasza nas 22.06.19 r. na świętowanie Jubileuszu 25-lecia swego istnienia.

Wszystkich członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym zachęcamy do modlitwy – szczególnie w czwartki – za wszystkie dzieła podejmowane przez Kościół Diecezji Kaliskiej. Modlimy się także w intencjach Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie (16-18.05.2019 r.).

Niech Was oświeca i prowadzi Duch Święty!

 

Diecezjalny Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym