Witaj!

Pismo do wspólnot - październik 2019

E-mail Print PDF

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

J 12,26

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani Bracia i Siostry!

Z sercem wypełnionym wdzięcznością wobec Boga w nowym roku formacyjnym pragniemy się spotykać, by budować jedność i otwierać się na służbę bliźnim w mocy Ducha Świętego. We wrześniu dane nam było uczestniczyć w III Forum Nowej Ewangelizacji w Kaliszu. Szkoda, że wielu z nas nie skorzystało z bardzo dobrej formacji, możliwości wymiany doświadczeń i modlitwy z młodymi.

Teraz zapraszamy wszystkich związanych z Odnową w Duchu Świętym oraz sympatyków na Dzień Jedności, który odbędzie się w parafii św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie 19 października 2019 r. pod hasłem Służyć ubogim. Podajemy orientacyjny program, przypominając, że każdy z punktów jest ważny i pomaga nam tworzyć wspólnotę. Prosimy więc o zarezerwowanie odpowiedniego czasu.

15:00 – Przywitanie, Koronka do Miłosierdzia Bożego, uwielbienie (kościół)
15:30 – konferencja (kościół)
16:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół)
16:20 – Przerwa (dom parafialny)
17:15 – Różaniec
18:00 – Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie (kościół)
ok. 20:00 - zakończenie

Zachęćmy do uczestnictwa w spotkaniu kapłanów, szczególnie opiekunów naszych wspólnot.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia naszych rekolekcji letnich w Kaliszu, w szczególny sposób Księdzu Michałowi Włodarskiemu i Jadwidze Choroszy.

W nowym roku duszpasterskim proponujemy formację roczną we wspólnotach na temat ŻYCIE W CHRYSTUSIE - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ. Raz w miesiącu od września w ramach swoich spotkań cotygodniowych każda wspólnota podejmuje rozważanie z Katechizmu Kościoła Katolickiego wg przesłanej liderom tematyki. Chodzi o to, by z owym tematem była związana modlitwa na początku i na końcu, czytanie fragmentów KKK, konferencja wygłoszona przez kapłana – opiekuna (lub kogoś wyznaczonego przez kapłana i lidera, ewentualnie zaproszonych gości), a następnie dzielenie w małych grupkach. Dobrze, by każda wspólnota wypracowała zadanie domowe na dany miesiąc dla uczestników spotkań.

Zachęcamy do uczestnictwa w Procesji Różańcowej 5 października w Ostrowie – zaczniemy o g. 15 w parafii św. Rodziny, a skończymy ok. g. 18 w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.

Myślimy już o weekendowych rekolekcjach zimowych dla członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji w Sadowiu w lutym, dlatego prosimy odpowiedzialnych o zorientowanie się, ilu byłoby chętnych na te dni skupienia.

Informujemy, że spotkanie formacyjne dla liderów i animatorów odbędzie się 30 listopada 2019r. w parafii św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.

Przypominamy również, że w I czwartki miesiąca można włączyć się w modlitwę za Odnowę w Duchu Świętym Diecezji Kaliskiej przez post i godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu.

Wszystkich członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym zachęcamy do modlitwy za te inicjatywy oraz za wszystkie dzieła podejmowane przez Kościół Diecezji Kaliskiej (szczególnie w czwartki).

Niech Was oświeca i prowadzi Duch Święty!

 

Diecezjalny Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym