Witaj!

Wspólnota "BETLEJEM" Ostrów Wlkp.

E-mail Print PDF

Konkatedra

UWAGA; zawieszamy spotkania do końca roku ze względu na organizację kursu ALPHA.

 

 

 

Miejsce spotkań : Kaplica na piętrze Domu Katechetycznego przy Parafii św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kard.M.Ledóchowskiego 2

Terminy spotkań : w każdy czwartek po Mszy Św. wieczornej (Msza Św. o godzinie 18:30 )

Terminy stałe :
-drugi czwartek miesiąca - adoracja Najświętszego Sakramentu,
-ostatni czwartek miesiąca - Msza Św.(o godz.19:15)

Opiekun wspólnoty: ks.Dariusz Kuliński

Charyzmat wspólnoty : modlitwa za kapłanów

Strona internetowa Parafii : kliknij tutaj...

Jak do nas trafić: wystarczy kliknąć tutaj !

Historia Wspólnoty

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy parafii św. Stanisława rozwija się od początku lat 90. Po przejściowych trudnościach, w 1996 r. wspólnota weszła w nowy etap rozwoju i jedności dzięki nowemu duszpasterzowi, wikariuszowi tej parafii, ks. Krystianowi Szenowskiemu. Wkrótce potem ks. Krystiana zastąpił pełen energii ks. Piotr Szkudlarek, dzięki któremu wspólnota mocniej rozwijała nowe sposoby ewangelizacji (głównie poprzez współpracę z działającą w parafii Szkołą Nowej Ewangelizacji). Stopniowo kształtowały się charyzmat oraz rytm życia wspólnoty. W ten rytm wpisują się konkretne wydarzenia i spotkania, które co roku przynoszą pogłębienie wiary i integrację wspólnoty.

Początek roku wiąże się z noworoczną agapą, poprzedzoną Eucharystią. W styczniu również zapraszamy na spotkanie proboszcza tutejszej parafii, ks. prałata Tomasza Ilskiego. Sprawuje on dla nas Eucharystię i głosi Słowo. Jest to dla nas czytelny znak i potwierdzenie jedności z Kościołem, przypomnienie o mocy Ducha Świętego zawartej w obrzędach sprawowanych przez Kościół, a zarazem zaproszenie do pełniejszego korzystania z obfitości łask Pana Jezusa działającego w sakramentach. Przez cały rok, raz w miesiącu uczestniczymy we Mszy Świętej, odprawianej przez duszpasterza naszej wspólnoty w ramach spotkania modlitewnego. Pozostałe dni wyznaczone na spotkania - obecnie są to poniedziałki - są poświęcone przemiennie: adoracji Najświętszego Sakramentu (raz w miesiącu) i zwykłym spotkaniom modlitewnym (dwa-trzy razy w miesiącu). Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest jednym z dwóch głównych elementów życia naszej wspólnoty. Drugim takim elementem jest modlitwa za Kościół i kapłanów. Jest to charyzmat naszej wspólnoty, który realizujemy m.in. poprzez wspólnie zanoszone podczas spotkań modlitewnych prośby, poprzez kierunek rozeznawania i przygotowywania spotkań oraz poprzez indywidualną modlitwę.

Corocznie większość z nas bierze udział w majowym Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Także na gruncie lokalnym odbywają się co roku czuwania przez Zesłaniem Ducha Świętego dla tutejszych wspólnot Odnowy, najczęściej w ostrowskim kościele pw. Świętego Ducha.

W czasie wakacji odbywają się spotkania w formie skróconej, zwykle oparte na modlitwie wybraną koronką lub różańcem. We wrześniu wznawiamy cykl spotkań, i tuż po rozpoczęciu roku szkolnego wyjeżdżamy na czuwanie modlitewne do pobliskiego Kotłowa. Kotłów to jedna z najstarszych w tej diecezji parafii (XII w.), w której od wielu lat proboszczem jest zaprzyjaźniony z nami Ks. Adam. We wrześniu, w wigilię odpustu parafialnego (07.09.) gromadzi się na czuwaniu modlitewnym wiele okolicznych wspólnot.

Innym stałym elementem w cyklu rocznym jest Diecezjalny Dzień Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnoty spotykają się tego dnia w kościele św. Antoniego w Ostrowie. W programie jest zwykle Eucharystia, konferencja (jedna lub więcej) i agapa. Dla wielu z nas to też okazja do odświeżenia kontaktu ze znajomymi lub przyjaciółmi, wzajemnego umocnienia w wierze przez modlitwę i świadectwo.

Członkowie naszej wspólnoty uczestniczą w różnorakich rekolekcjach i dniach skupienia, w niektórych w formie grupowej, a w niektórych - indywidualnie. Istotną formą rekolekcji, związaną szczególnie z naszym ruchem, jest seminarium Odnowy w Duchu Świętym zakończone modlitwą o wylanie Ducha Świętego. Takie seminarium - oparte na kilkutygodniowym cyklu katechez oraz zestawie materiałów do pracy indywidualnej - przeżywaliśmy niejednokrotnie, zarówno w naszej parafii, jak i w parafii św. Antoniego. Dość mocny, widoczny związek naszej wspólnoty z tą sąsiednią parafią wynika m.in. z faktu, że koordynatorem diecezjalnym Odnowy jest kapłan będący tam przez dłuższy czas wikariuszem.

Oprócz seminarium odnowy życia w Duchu Świętym, okazją do formacji są również rekolekcje letnie organizowane corocznie przez diecezjalny zespół koordynatorów Odnowy. Zwykle są to nieco dłuższe, ponadtygodniowe rekolekcje w wybranym domu rekolekcyjnym lub internacie szkolnym na terenie diecezji, gdzie mogą przyjechać wszyscy chętni.  Oczywiście, tego typu rekolekcje są otwarte i w pełni dostępne także dla braci i sióstr z innych diecezji.

Wspólnota wciąż się rozwija i stara się być wierna Duchowi Świętemu - i swojemu charyzmatowi. Dotychczas naszymi duszpasterzami byli: ks. Adam Kosmała, ks. Krystian Szenowski, ks. Piotr Szkudlarek, ks. Piotr Bamberski, ks. Mariusz Ziętkiewicz, ks. Marcin Papuziński, ks. Tomasz Zysnarski, ks.Marek Zbaracki, ks. Piotr Juszczak. Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. Dariusz Kuliński, a liderem - Zbyszek B o d y s.