Witaj!

Wspólnota "ARKA" Koźmin

E-mail Print PDF
  • Miejsce spotkań: Dom parafialny Parafii św. Stanisława Bpa w Koźminie, ul. Klasztorna 62

  • Terminy spotkań: w poniedziałki po Mszy Św. o godz. 18:oo

  • Strona internetowa Parafii: kliknij tutaj...

  • Jak do nas trafić: wystarczy kliknąć tutaj !

Historia Wspólnoty

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w Koźminie powstała w 1993 roku. W parafii św. Stanisława Biskupa odbywały się wówczas rekolekcje dla młodzieży uzależnionej, prowadzone przez ojca R. Sierańskiego. Jednocześnie próby założenia wspólnoty podejmowała Joanna Pawlak, która zamieszkała wówczas w Koźminie po przeprowadzce z Wrocławia. Jako owoc tych starań, a także wspomnianych rekolekcji, powstała grupa modlitewna złożona z 12 osób. Opiekunem wspólnoty został wikariusz parafii, ks. Aleksander Gendera.

W 1994 r. wspólnota dwukrotnie przeżywała Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Pierwsze z nich, na początku roku,  prowadziła wspólnota studencka z Wrocławia. W organizację i przebieg drugiego, w ostatnich miesiącach roku, zaangażowany był ks. Stanisław Orzechowski. W seminariach uczestniczyło ok. 30 osób. Wiele z nich – nie tylko młodzieży, ale i starszych – pozostało we wspólnocie.

Trzecie Seminarium odbyło się wiosną 1995 r. przy kościele farnym. Brali w nim udział członkowie naszej wspólnoty, oraz osoby z grupy modlitewnej z Rozdrażewa. W 1996 roku, w czwartym już cyklu seminaryjnym brali wraz z nami udział bracia i siostry z Wilkowyi. Od tej pory seminaria Odnowy w Duchu świętym odbywały się w Koźminie raz na rok.

Członkowie naszej wspólnoty brali udział w różnorakich rekolekcjach (m.in. w diecezji wrocławskiej, poznańskiej, oraz oczywiście w kaliskiej – w Dobrzycy, w Kaliszu oraz na Bocianie). Nadal uczestniczymy w wybranych spotkaniach formacyjnych, pogłębiając swoją wiarę.

Spośród członków naszej wspólnoty Pan Bóg wybrał kilka osób do powstałej w 2001 r. grupy modlitwy wstawienniczej. Na początku składała się ona z 5 osób – dwóch z Koźmina, a trzech ze wspólnoty rozdrażewskiej; liderem została Alicja Kaj (Koźmin). Przez dwa lata członkowie tej diakonii uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych we Wrocławiu.

Drugą ważną diakonię w naszej wspólnocie stanowi Akcja Charytatywna, którą tworzy 7 osób. Jej działalność koncentruje się na niesieniu pomocy materialnej ludziom potrzebującym – biednym, chorym, samotnym. Na ten cel wykorzystywane są środki, które diakonia uzyskuje organizując co miesiąc zbiórki przy kościele. Rozwija się współpraca z niemieckim miastem Belheim, z którego przekazywane są dla Koźmina paczki z odzieżą.

Niektórzy członkowie wspólnoty pełnią również rolę lektorów podczas niedzielnych Mszy w tutejszym kościele. Ponadto, raz w tygodniu odbywa się spotkanie animatorów, którzy we wspólnej modlitwie rozeznają najbliższe spotkanie modlitewne. Nasi animatorzy biorą także udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych odbywających się w Ostrowie Wielkopolskim.

Jesienią 2006 roku wspólnota podjęła się przygotowywania oprawy wtorkowych Mszy świętych w kościele parafialnym. Obecnie w ramach spotkań modlitewnych, raz w miesiącu (pierwsze wtorki) odbywają się Msze święte, połączone z Adoracją Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie. W spotkaniach bierze udział ok. 20 osób.

Kapłani odpowiedzialni za naszą wspólnotę : ks. Alekander Gendera (1993 – 1994), ks. Tomasz Szymkowiak (1994 – 2002), ks. Zbigniew (2002 – 2004), obecnie ks. Mariusz Dąbrowski

Liderzy naszej wspólnoty : Iza Półtoraczyk (1995 – 1997), Alicja Kaj (1997 – 2003), obecnie Krystyna Rupocińska (od 2003).