Witaj!

Wspólnota "ŁAMANIE CHLEBA" w Krotoszynie

E-mail Print PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Miejsce spotkań: probostwo Parafii św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3

  • Terminy spotkań: w czwartek co drugi tydzień, na zmianę: adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele godzina 18.30-20.00 i spotkanie modlitewne na probostwie godzina 20.00-22.00

  • Msza Święta w czwartą niedzielą miesiąca godzina 16.00

  • Strona internetowa Parafii: kliknij tutaj...

  • Profil Wspólnoty na FB: kliknij tutaj...

Historia wspólnoty

Minęło 6 lat naszego pobytu, naszej służby w parafii św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie. Wielkie podziękowania dla Boga za wiele łask, za wiele słów napomnienia, pocieszenia, za wszystko. Myślę, że Pan nas wychowuje, poucza i na pewno chce nas prowadzić, chce nas kształtować. Mieliśmy już różne doświadczenia: i te super, i te trudniejsze, kiedy docieraliśmy się wzajemnie. Nauczyliśmy się, że nasze emocje są super, ale nimi nie możemy się kierować, nie mogą być one wyznacznikiem naszej posługi.

Wierzę, że następne lata jeszcze bardziej przybliżą nas do Pana i siebie nawzajem, mam nadzieję, że wzrośniemy w służeniu charyzmatami w celu budowania Kościoła, budowania wspólnoty. Dlatego wielokrotnie prosimy Ducha Świętego o Jego moc. Pan chce nas prowadzić, ale nie zrobi tego bez nas, bez ludzi, dla których ta wspólnota będzie bardzo ważna, dla których służba innym będzie radością, których wiara będzie prowadziła głębiej i dalej.

Co się wydarzyło do tej pory? Mamy rok 2008, trwają w Krotoszynie „Pozytywne Wibracje”. Chodzimy na koncerty, słuchamy chrześcijańskiej muzyki, choć jako katolicy stoimy w rozproszeniu, nie jako wspólnota. W ramach tego wydarzenia odbywało się w naszej parafii nabożeństwo ekumeniczne. Spotkaliśmy się razem: katolicy, zielonoświątkowcy i gmina mesjańska, aby czytać Słowo Boże i razem się modlić. Był czerwiec, po wyjściu z tego nabożeństwa podjęliśmy w gronie kilku osób decyzję: spotykamy się w domu na modlitwie, tak jak kiedyś (wszyscy byliśmy wcześniej w różnych okolicznościach i miejscach zaangażowani w grupy Odnowy w Duchu Świętym). Nie było naszym zamiarem tworzenie grupy modlitewnej, chcieliśmy się po prostu razem modlić. I tak co dwa tygodnie spotykaliśmy się w naszych domach, była to okazja i do modlitwy, i do przebywania razem.

Minął rok naszych spotkań, urośliśmy w siłę, ponieważ przychodziło 12-15 osób. W domach zrobiło się ciasno. W lipcu 2009 roku podjęliśmy rozmowę i modlitwę w sprawie obecności przy parafii. Mimo że większość chciała być przy parafii Św. Piotra i Pawła, to jednak dzięki życzliwości ks. Proboszcza Stanisława jesteśmy w parafii św. Andrzeja Boboli. Od początku też trwamy w łączności z koordynacją diecezjalną, co daje nam między innymi możliwość wyjazdu na spotkania animatorów do Częstochowy.

Od 2010 roku mamy nazwę naszej grupy, co określa naszą tożsamość i to, do czego nas Pan posyła. „Łamanie Chleba” – to Eucharystia jako podstawa życia wiary, ale też łamanie się dla innych – tego mamy się uczyć.

Rok 2010 to czas Seminarium Odnowy Wiary w naszej wspólnocie, po raz kolejny uznanie Jezusa jako Pana i prośba o zanurzenie w Duchu Świętym. Od tego roku spotykamy się rok rocznie na tzw. grzybku, czyli imprezie integracyjnej.

W 2011r. w listopadzie organizowaliśmy w parafii rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. W 2012r. zostaliśmy poproszeni o poprowadzenie Seminarium Odnowy w Kaliskim Seminarium Duchownym, wraz z siostrami z Ostrowa służyliśmy braciom klerykom. W tym samym roku w październiku odbyła się u nas sesja „Jak skutecznie posługiwać na Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie?” prowadzona przez S.O.S z Łodzi. Od tej pory animujemy raz w miesiącu Mszę Świętą w intencji uzdrowienia w naszej parafii. W 2013r. przeżywaliśmy dzień skupienia naszej wspólnoty również prowadzony przez S.O.S.

Liderem wspólnoty od początku został wybrany Tadeusz Rettig.