Witaj!

Odnowa

Słowo o wspólnotach

25 marca 1992r. została powołana do istnienia Diecezja Kaliska. Trzeba oczywiście wspomnieć, że Odnowa w Duchu Świętym pojawiła się na jej obecnym terenie dużo wcześniej, bo ok. 1980r. Członkowie różnych wspólnot związani byli najczęściej z Archidiecezją Poznańską lub Wrocławską i tam korzystali z rekolekcji, formacji dla animatorów itp. W latach dziewięćdziesiątych podjęto działania związane z integracją wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, które znalazły się na terenie nowej diecezji. Wtedy Ks. Przemysław Niezgódka zaprosił wszystkie wspólnoty na spotkanie do Wieruszowa do parafii św. Stanisława Biskupa. Później wspólnoty miały okazję spotykać się na dniach jedności w Ostrzeszowie w parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej (1995r.) i w Ostrowie w parafii św. Stanisława Biskupa (1998 r.).

Czytaj dalej...

 

Co to jest Odnowa w Duchu Świętym?

 

Najogólniej mówiąc - jest to potężny nurt łaski Bożej, poprzez który cały Kościół otwiera się na rzeczywistość i działanie Ducha Świętego. Jest to kontynuacja pierwotnej tradycji chrześcijańskiej nawołującej do nawrócenia i odnowy życia.

Jest „charyzmatyczna”, ponieważ taka jest natura Kościoła od momentu jego powstania. (Dz 2,1-21). Nie jest to ruch w znaczeniu organizacji, nie posiada założyciela, jak zakony. Odnosi się ona nie tyle do wiedzy, ile do praktyki życia chrześcijańskiego.

Odnowa Charyzmatyczna ma dwa skrzydła – jednym jest Maryja, drugim łączność ze św. Piotrem” napisał kard. Leo Joseph Suenens - jeden z ojców soborowych Vat. II i jeden głównych pionierów katolickiej Odnowy charyzmatycznej w świecie.

 

Czytaj dalej...

 

O. MIROSŁAW PIĄTKOWSKI SVD

Pytania o Odnowę w Duchu Świętym”

WPROWADZENIEPrezbiterzy… niech w duchu wiary odkrywają różnorodne charyzmaty świeckich, zarówno matę jak i wielkie, niech j e z radością uznają, z troskliwością popierają. Między innymi zaś darami Bożymi, znajdującymi się obficie wśród wiernych, szczególnej troski godne są te, które pociągają wielu do doskonalszego życia duchowego.

Sobór Watykański II,
z Dekretu o posłudze i życiu kapłańskim, nr 9

Rok 1998 poświęcony Duchowi Świętemu oraz doświadczenie pracy w Ameryce Łacińskiej skłania autora tego studium do jego publikacji. Sytuacja społeczno-religijna w Polsce po roku 1989 zaczyna przybierać podobne kształty jak w Ameryce Łacińskiej. Gdy tam wielu ludzi w Kościele skupiało swoją uwagę na problemach społecznych, na sprawie ubóstwa, związanej z tym dramatem teologii wyzwolenia i stworzonych przez nią możliwości zbliżania się do ludzi, sekty i nowe Kościoły mnożyły się w zadziwiający sposób, właśnie wśród ubogich. Obecnie około 75% wyznawców zalicza się do zielonoświątkowców*.

Czytaj dalej...

 

Charyzmaty

 

Cnoty, dary i owoce Ducha Świętego dotyczą życia duchowego i osobistej relacji z Bogiem, która nie przeminie, lecz odsłoni się u kresu naszego życia. Zakorzeniają się one z chwilą chrztu. Sakrament odciska na nas „znamię": duchowe piętno obecności Boga, który włącza nasze życie w swoje i rozwija w nim organizm cnót i darów duchowych, po to abyśmy żyli życiem Boga.

Charyzmaty poświadczone przez Pismo święte sytuują się na innej płaszczyźnie: jest to płaszczyzna operacyjna darów apostolskich, przeznaczonych do budowania wspólnoty wierzących. Nie odnoszą się wprost do osoby, lecz mają na celu przede wszystkim pożytek Kościoła[1].

 

Czytaj dalej...