Witaj!

Świadectwa

Świadectwo Sylwii

„Godne podziwu są Twoje dzieła, Panie!”

Kiedy ma się przywilej, że jest się u początków danego dzieła, przy rozeznawaniu, przygotowaniu, a potem widzi się, co Bóg buduje na naszej słabości, to usta się same otwierają i wybucha na nich „Wow! Jesteś wielki, Boże!” Coś takiego towarzyszyło mi przy okazji II Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej, które odbywało się w dniach 16-18 października 2015r. w Kaliszu pod hasłem „Obudzić parafię – Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20,21)”.

Właściwie zaczęło się dużo wcześniej, gdy mogliśmy wspólnie z braćmi i siostrami z różnych wspólnot przeżywać warsztaty świadectwa, by w dwie niedziele przed Forum w wielu parafiach Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego dzielić się świadectwem spotkania Jezusa i zapraszać na Forum.

Czytaj dalej...

Świadectwo Bożego działania

Do napisania świadectwa życia skłoniło mnie uczestnictwo w styczniu 2012r. w rekolekcjach w Przedborowie, których tematem było: „Świadectwo i głoszenie miłości Boga”. W czasie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem Jezus poprosił mnie o podzielenie się świadectwem życia.

Czytaj dalej...

Nowy obraz Boga

Kiedyś Bóg był dla mnie bardzo odległy, groźny i nieosiągalny.

Czytaj dalej...

Spotkanie z żywym Bogiem

Chciałabym podzielić się doświadczeniem wzrastania w wierze we wspólnocie, w Odnowie w Duchu Świętym. Wychowana byłam w rodzinie katolickiej, w której z rodzicami w każdą niedzielę chodziliśmy do kościoła. Mama przekazała mi cześć do Najświętszego Sakramentu. Ale chodziłam do kościoła, bo tego wymagali rodzice, z przyzwyczajenia. Bogiem mnie raczej straszono: „Nie rób czegoś, bo Bóg cię ukarze.”

Czytaj dalej...

Świadectwo Ani i Tomka

Dzięki Odnowie w Duchu Świętym jesteśmy razem

Czytaj dalej...

Świadectwo Asi

„O Panie udziel mi mocy Ducha Świętego, abym był Twoim świadkiem.” Dz 1.8

Odpowiedź na pytanie, co dała mi Odnowa w Duchu Świętym, mogłabym ująć w jednym zdaniu: Odnowa dała mi doświadczenie życia w MOCY Ducha Świętego.

Czytaj dalej...

Świadectwo Marysi

Co dała mi Odnowa w Duchu Świętym?

Czytaj dalej...

Świadectwo Anki

Na początku pozwolę sobie na krótkie przedstawienie siebie: mam 53 lata, jestem żoną, mamą i babcią. Moje życie związane było zawsze z kościołem rzymsko-katolickim i wiarą chrześcijańską. Nie opuszczałam Mszy Świętej. Byłam obowiązkowa w uczestniczeniu i wypełnianiu praktyk religijnych. Nie miałam zwyczaju buntowania się przeciwko Bogu.

Czytaj dalej...

Świadectwo Anny

Latem 2001 roku koleżanka wspomniała, że szuka grup Odnowy. Nie wiedziałam, co to jest. W połowie września w ogłoszeniach parafialnych była informacja, że rozpoczyna się Seminarium Odnowy w Duchu Świętym w parafii p.w. św. Antoniego. Spotkania miały odbywać się w niedziele. Gdyby Ania do mnie nie zadzwoniła, nie poszłabym – zapomniałam.

Czytaj dalej...